1. Học sinh tốt nghiệp hai tú tài Việt Nam và Hoa Kỳ.

2. Được học tập với đội ngũ 100% giáo viên bản ngữ, nhân viên bằng cấp chuyên môn cao, tận tâm với nghề.

3. Môi trường giáo dục lấy học sinh làm trung tâm

4. Học sinh được tăng cường kiến thức, phát triển năng lực toàn diện thông qua các CLB và chương trình ngoại khóa ngay tại trường.

5. Chương trình hỗ trợ chuyên biệt cho cá nhân để mọi học sinh đều đạt chuẩn năng lực toàn diện.

6. Học sinh phát triển nhân cách, giá trị sống, trưởng thành nhân bản, nuôi dưỡng văn hóa Việt Nam và năng lực công dân toàn cầu.

7. Giáo viên truyền cảm hứng, học sinh tự khám phá, sáng tạo và không ngừng học hỏi.

8. Thông báo tình hình học sinh đến phụ huynh hàng tuần . Gắn kết chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường.

9. Môi trường học tập thân thiện, an toàn, tôn trọng sự phát triển cá nhân.

10. Môi trường nội trú trải nghiệm duy nhất tại SNA giúp học sinh trưởng thành độc lập, toàn diện.