Bên cạnh những mục tiêu đào tạo học tập toàn trường, những sứ mệnh giáo dục chung, học sinh Trường Quốc Tế Bắc Mỹ còn rất thành công và nổi trội vì các em được nhà trường chú trọng đào tạo 5 phẩm chất riêng biệt trong mỗi giờ học hàng ngày trên lớp:
– Biết suy nghĩ
– Tự tin
– Tích cực
– Trách nhiệm
– Sáng tạo
Với phương châm đào tạo những học sinh SNA thành những nhà lãnh đạo tương lai, thầy và trò Trường Quốc Tế Bắc Mỹ đang tăng tốc và nỗ lực hết mình trên con đường tỏa sáng của các em.