Chương trình can thiệp và hỗ trợ kỹ năng đọc

Chương trình can thiệp và hỗ trợ kỹ năng đọc là chương trình được thiết kế thêm trong chương trình học nhằm mục đích hỗ trợ phát triển khả năng đọc của học sinh sau khi được kiểm tra với kết quả đọc dưới mức trung bình. Chương trình giúp cho các học sinh giúp học sinh hình thành tốt các kỹ năng đọc nhằm phục vụ cho việc học của mình. Một sự kết hợp giữa việc hỗ trợ trong và ngoài lớp nhằm mục đích phát triển 5 lĩnh vực quan trọng của việc đọc là: giải mã, nhận biết các âm, từ vựng, sự lưu loát và khả năng đọc hiểu.

Chương trình hỗ trợ học sinh đặc biệt

Chương trình hỗ trợ đặc biệt là chương trình được thiết kế dành riêng cho các học sinh có những khiếm khuyết về hành vi, nhận thức và học tập, nhằm mục đích giúp các em có được môi trường hòa nhập phát triển kỹ năng giao tiếp và đạt được những kiến thức căn bản, đúng theo khả năng học tập của chính bản thân với sự hỗ trợ đặc biệt từ đội ngũ giáo viên hỗ trợ học tập.

Chương trình giáo dục nhân cách tại SNA

Một trong những mục tiêu của chương trình GIÁO DỤC NHÂN CÁCH TẠI SNA là giúp các em hiểu được giá trị của bản thân và những người xung quanh. Chúng tôi tin rằng đức và tài luôn đồng hành và luôn là hành trang theo các em trong suốt quá trình học tập vì khi các em cảm thấy tự tin, nhận thức bản thân mình luôn có giá trị vì khi các em cảm thấy tự tin, nhận thức bản thân mình luôn có giá trị và luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ người khác thì chắc chắn rằng các em sẽ trưởng thành hơn và thành công hơn trong quá trình học tập của mình. Chúng tôi đặc biệt thiết kế những chương trình giáo dục đạo đức theo chủ đề mỗi tháng. Các học sinh có cơ hội tham gia vào các bài học, các trò chơi và các hoạt động theo mục tiêu của chủ đề. Đây được xem là những tính cách cơ bản cần thiết nhằm tạo cơ hội cho các em xây dựng và phát huy những đức tính tốt, biết chia sẻ, thông cảm và tạo môi trường hợp tác và học tập tốt.