Học sinh SNA vẫn đang tiếp tục theo học tại các trường Trung học hoặc Đại học khác trên thế giới: Judy  Đặng Thị Thanh Trâm Richland College 12800 Abrams Rd, Dallas, TX 75243, United States Melissa  Phạm Nhã Trúc  Mai Houston Community College Central Campus Downtown 555 Community College Dr, Houston, TX 77013, United States Poter  Nguyễn Nhựt Phi – Seattle Central Community College 1701 Broadway, Seattle, WA 98122, United States Randy  Phạm Huỳnh Tặng– Erie Community College 6205 Main St, Williamsville, NY 14221, United States Adam  Trần Ngọc  Thạch Santa Monica College, CA – USA 1900 Pico Blvd, Santa Monica, CA 90405, United States Alex  Alex Tran Pierce College, CA – Programing for Computer Science 6201 Winnetka Ave, Los Angeles, CA 91371, United States Henry  Nguyễn Hoàng Trí Hưng Central Seattle Community College 1701 Broadway, Seattle WA 98122, USA Iker  Nguyễn Thanh  Sang Umass – Boston 100 Morrissey Boulevard, Boston, MA 02125, United States Jackson  Vũ Công  Tuấn Hult Business International School 1 Education St, Cambridge, MA 02141, United States Kate  Lý Huỳnh Trâm  Anh Mesa College – Santiago Cali 7250 Mesa College Dr, San Diego, CA 92111, United States Richard  Trần Kiến Quốc Foothill College 12345 El Monte Rd, Los Altos Hills, CA 94022, United States

New Zealand là một trong những địa điểm sinh sống và học tập tốt nhất trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục được xếp thứ hạng cao và phong cách sống tuyệt vời của chúng tô