Ciara Ellis

Giáo Viên Tiểu Học

Cử Nhân ĐH College Cork, Ireland
Chứng Chỉ TEFL

David Frederick Remenda John

Giáo Viên Trung Tiểu Học

Cử Nhân ĐH Mnitoba
Chứng Chỉ TEFL

Ian Urial Cousino 

Giáo Viên Lớp 2

Cử Nhân ĐH Liberty, Virginia, USA
Chứng Chỉ CELTA

Veronica Luu

Giáo Viên Lớp 3

Cử Nhân ĐH San Jose, California, USA
Thạc Sĩ TESOL- ĐH Irvine, California, USA

Anthony Louis Palumbo

Giáo Viên Lớp 3

Cử Nhân ĐH Austin,Texas, USA

Kate Louise Bittle

Giáo Viên Lớp 4

Cử Nhân ĐH Frostburg, USA
Chứng Chỉ TEFL

John Doan

Giáo Viên Lớp 5

Cử Nhân CĐ Cộng Đồng El Camino,Torrence,California, USA

Richard Todd Newton Hasley

Giáo Viên Ngữ Văn Anh

Cử Nhân ĐH Toledo, Ohio
Chứng Chỉ TEFL/TESOL - Juris Doctor- Bang Wayne

Ryan Conner

Giáo Viên Ngữ Văn Anh

Thạc Sĩ ĐH Roscherter, USA

Richard Gabriel Villalobos

Giáo Viên Ngữ Văn Anh

Cử Nhân CĐ Nghệ Thuật Cornish, Seatle Washington
Chứng Chỉ CELTA

Jason Levi Albalos

Giáo Viên Ngữ Văn Anh

Chứng Chỉ Tesol

Venus Gararin Felix

Giáo Viên Phát Triển Anh Ngữ

Cử Nhân ĐH Baguio

Justin Wayne Foard

Giáo Viên Phát Triển Anh Ngữ

Thạc Sĩ ĐH Dallas
Chứng Chỉ TEFL

Homer Samaroo

Giáo Viên Phát Triển Anh Ngữ

Cử Nhân CĐ City, New York

Leslie Tran

Giáo Viên Khoa Học

Cử Nhân ĐH Rutgers, New Brunswick, New Jersey, USA
Chứng Chỉ TESOL- Oxford Seminars, New York City, USA

Matthew Derek Taylor

Giáo Viên Khoa Học

Cử Nhân ĐH Irvine, USA

Michelle Chau

Giáo Viên Khoa Học

Tú Tài Quốc Tế
Cử Nhân ĐH La Salle University, Pennsylvania, USA

Chứng Chỉ TEFL

Mark Richard Battafarano

Giáo Viên Khoa Học

Cử Nhân ĐH Frostburg, USA
Chứng Chỉ TEFL

Jared Paul Collacchi

Giáo Viên Tin Học

Cử Nhân ĐH ECPI

Susan Ames

Giáo Viên Mỹ Thuật

Cử Nhân Học Viện Nghệ Thuật, Cincinnati, Ohio, USA

Kyle William Salay Mackenzie

Giáo Viên Xã Hội Học

Cử Nhân ĐH Winnipeg, Canada
Chứng Chỉ TESOL

Matthew John Steven

Giáo Viên Xã Hội Học

Cử Nhân Đại Học Alberta, Canada
Chứng Chỉ CELTA

John Smith

Giáo Viên Xã Hội Học

Cử Nhân ĐH St.Micheal, Winooski, VT, USA

Ben Tran

Giáo Viên Toán

Cử Nhân ĐH Simon Fraser,Vancouver, Canada

Nguyen Luke Vuong

Giáo Viên Toán

Cử Nhân ĐH Los Angeles, California
Chứng Chỉ Giảng Dạy California, USA

Joseph Redmond

Giáo Viên Toán

Thạc Sĩ ĐH College Cork

Molly Kate Mc Gilton

Giáo Viên Toán

Cử Nhân ĐH College Cork
Chứng Chỉ TEFL

Thousand Kim Duong

Điều Phối Chương Trình Hoa Kỳ

Cử Nhân ĐH Fullerton, California, USA
Thạc Sĩ ĐH Webster, Irvine, USA

Tiffany Lynn Kennedy

Trưởng Ban Tư Vấn Học Thuật và Nghề Nghiệp

Cử Nhân ĐH Frostburg, USA
Chứng Chỉ TEFL

Peter Khang Truong

Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập

Cử Nhân ĐH Irvine, USA
Chứng Chỉ TESOL

Meagan Fontyn

Giáo Viên Hỗ Trợ Kỹ Năng Đọc

Cử Nhân ĐH Trent, Canada
Chứng Chỉ TESOL và TEFL

Nguyen Thi Anh Thu

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Tôn Đức Thắng

Nguyen Thi Thuy Dung

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Ngành Úc Học
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Le Thi Thuy Christy

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Tâm Lý Giáo Dục - ĐHSP TP.HCM
Cử Nhân Tiếng Anh - ĐH Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM

Nguyen Thi Khang An

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Khoa Đông Phương Học
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Vuong Phuong Dinh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Kinh Tế Và Tài Chính
Đại Học RMIT Việt Nam

Hoang Thanh Thuy

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Sài Gòn

Pham Ngoc Van Thanh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Bằng Quản Lý Khách Sạn - Cao Đẳng Broward
Chứng Chỉ Giảng Dạy ATA Tesol

Tran Thi Hong Phuc

Trưởng Phòng Học Vụ Chương Trình Hoa Kỳ Khối Tiểu Học
Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Tran Thi Phuong Thao

Trưởng Phòng Học Vụ Chương Trình Hoa Kỳ Khối THPT

Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Dang Thi Tram

Trưởng Phòng Học Vụ Chương Trình Hoa Kỳ Khối THCS
Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Huế

Nguyen Thi Ngoc Anh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh
Đại Học Văn Lang

Ho Thi Hai Yen

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Ngữ Văn Anh - ĐH KHXH&NV TP.HCM
Chứng Chỉ Sư Phạm - ĐH Sư Phạm Hà Nội

Hoang Thi Le

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Sài Gòn

Dang Hoang Xuan Thao

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Anh
Đại Học Mở TP.HCM

Nguyen Pham Bao Thu

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Tran Thanh Thao

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Anh
Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Dang Thi Kim Phuong

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
Học Viện Hàng Không Việt Nam

Dinh Yen Thanh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Sài gòn

Nguyen Thi Ngoc Yen

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Quan Hệ Quốc Tế
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Nguyen Ngoc Tram

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Kế Toán
Đại Học Tài Chính Marketing

Do Van Anh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Pham Ha Hai

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Thương Mại
Đại Học RMIT

Dao Minh Hieu

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Cao Đẳng Công Nghệ & Quản Trị Doanh Nghiệp TP.HCM

Tran Dinh Luan

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Sư Phạm Tiếng Anh
ĐH Sư Phạm An Giang

Truong Nhat Bao

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh
Đại Học Cần Thơ

Nguyen Manh Toan

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Thương Mại
Đại Học RMIT

Nguyen Thi Thao Suong

Khối Trưởng Khối 1

Cử Nhân Giáo Dục Tiểu Học
Đại Học Sài Gòn

Tran Thi Cam Thu

Khối Trưởng Khối 2 - 3

Cử Nhân Sư Phạm Tiểu học
Đại Học Sài Gòn

Le Thi Ngoc Trinh

Khối Trưởng Khối 4 - 5

Cử Nhân Sư Phạm Tiểu học
Đại Học Sài Gòn

Nguyen Thi Dong Thao

Trưởng Bộ Môn Toán

Cử Nhân Toán - ĐHSP Quy Nhơn

Le Cong Tai

Trưởng Bộ Môn Vật Lý

Cử Nhân Vật Lý - ĐHSP TP.HCM
Thạc Sĩ Vật Lý Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TP.HCM

Bui Thi Bich Chau

Trưởng Bộ Môn Sinh học

Cử Nhân Sinh Học
Đại Học Sư Phạm Huế

Vo Thi My Nu

Trưởng Bộ Môn Địa Lý

Cử Nhân Địa Lý
Đại Học Đồng Tháp

To Phuong Tu

Trưởng Bộ Môn Tiếng Anh

Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Cần Thơ

Nguyen Ngoc Anh

Trưởng Bộ Môn Mỹ Thuật

Cử Nhân Mỹ Thuật
Đại Học Sài Gòn

Nguyen Trung Kien

Trưởng Bộ Môn Ngữ Văn

Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học
ĐHSP TP.HCM