David Frederick Remenda John

Giáo Viên Trung Tiểu Học

Cử Nhân ĐH Mnitoba
Chứng Chỉ TEFL

Veronica Luu

Giáo Viên Lớp 3

Cử Nhân ĐH San Jose, California, USA
Thạc Sĩ TESOL- ĐH Irvine, California, USA

Kate Louise Bittle

Giáo Viên Lớp 4

Cử Nhân ĐH Frostburg, USA
Chứng Chỉ TEFL

John Doan

Giáo Viên Lớp 5

Cử Nhân CĐ Cộng Đồng El Camino,Torrence,California, USA

Jason Levi Albalos

Giáo Viên Ngữ Văn Anh

Chứng Chỉ Tesol

Venus Gararin Felix

Giáo Viên Phát Triển Anh Ngữ

Cử Nhân ĐH Baguio

Homer Samaroo

Giáo Viên Phát Triển Anh Ngữ

Cử Nhân CĐ City, New York

Leslie Tran

Giáo Viên Khoa Học

Cử Nhân ĐH Rutgers, New Brunswick, New Jersey, USA
Chứng Chỉ TESOL- Oxford Seminars, New York City, USA

Michelle Chau

Giáo Viên Khoa Học

Tú Tài Quốc Tế
Cử Nhân ĐH La Salle University, Pennsylvania, USA

Chứng Chỉ TEFL

Susan Ames

Giáo Viên Mỹ Thuật

Cử Nhân Học Viện Nghệ Thuật, Cincinnati, Ohio, USA

Matthew John Steven

Giáo Viên Xã Hội Học

Cử Nhân Đại Học Alberta, Canada
Chứng Chỉ CELTA

John Smith

Giáo Viên Xã Hội Học

Cử Nhân ĐH St.Micheal, Winooski, VT, USA

Ben Tran

Giáo Viên Toán

Cử Nhân ĐH Simon Fraser,Vancouver, Canada

Nguyen Luke Vuong

Giáo Viên Toán

Cử Nhân ĐH Los Angeles, California
Chứng Chỉ Giảng Dạy California, USA

Thousand Kim Duong

Điều Phối Chương Trình Hoa Kỳ

Cử Nhân ĐH Fullerton, California, USA
Thạc Sĩ ĐH Webster, Irvine, USA

Meagan Fontyn

Giáo Viên Hỗ Trợ Chương Trình Đặc Biệt

Cử Nhân ĐH Trent, Canada
Chứng Chỉ TESL, Canada

Nguyen Thi Thuy Dung

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Ngành Úc Học
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Le Thi Thuy Christy

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Tâm Lý Giáo Dục - ĐHSP TP.HCM
Cử Nhân Tiếng Anh - ĐH Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM

Vuong Phuong Dinh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Kinh Tế Và Tài Chính
Đại Học RMIT Việt Nam

Hoang Thanh Thuy

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Sài Gòn

Pham Ngoc Van Thanh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Bằng Quản Lý Khách Sạn - Cao Đẳng Broward
Chứng Chỉ Giảng Dạy ATA Tesol

Tran Thi Hong Phuc

Trưởng Phòng Học Vụ Chương Trình Hoa Kỳ Khối Tiểu Học
Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Tiểu Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Tran Thi Phuong Thao

Trưởng Phòng Học Vụ Chương Trình Hoa Kỳ Khối THPT

Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Dang Thi Tram

Trưởng Phòng Học Vụ Chương Trình Hoa Kỳ Khối THCS
Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Huế

Nguyen Thi Ngoc Anh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh
Đại Học Văn Lang

Ho Thi Hai Yen

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Ngữ Văn Anh - ĐH KHXH&NV TP.HCM
Chứng Chỉ Sư Phạm - ĐH Sư Phạm Hà Nội

Hoang Thi Le

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Sài Gòn

Dang Hoang Xuan Thao

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Anh
Đại Học Mở TP.HCM

Nguyen Pham Bao Thu

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Dang Thi Kim Phuong

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
Học Viện Hàng Không Việt Nam

Dinh Yen Thanh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Sài gòn

Nguyen Thi Ngoc Yen

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Quan Hệ Quốc Tế
Đại Học KHXH&NV TP.HCM

Do Van Anh

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Pham Ha Hai

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Thương Mại
Đại Học RMIT

Dao Minh Hieu

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Tiếng Anh
Cao Đẳng Công Nghệ & Quản Trị Doanh Nghiệp TP.HCM

Tran Dinh Luan

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Sư Phạm Tiếng Anh
ĐH Sư Phạm An Giang

Truong Nhat Bao

Giáo Viên - Tư Vấn Học Tập
Khối Trung Học


Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh
Đại Học Cần Thơ

Nguyen Thi Thao Suong

Khối Trưởng Khối 1

Cử Nhân Giáo Dục Tiểu Học
Đại Học Sài Gòn

Tran Thi Cam Thu

Khối Trưởng Khối 2 - 3

Cử Nhân Sư Phạm Tiểu học
Đại Học Sài Gòn

Le Thi Ngoc Trinh

Khối Trưởng Khối 4 - 5

Cử Nhân Sư Phạm Tiểu học
Đại Học Sài Gòn

Nguyen Thi Dong Thao

Trưởng Bộ Môn Toán

Cử Nhân Toán - ĐHSP Quy Nhơn

Le Cong Tai

Trưởng Bộ Môn Vật Lý

Cử Nhân Vật Lý - ĐHSP TP.HCM
Thạc Sĩ Vật Lý Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TP.HCM

Bui Thi Bich Chau

Trưởng Bộ Môn Sinh học

Cử Nhân Sinh Học
Đại Học Sư Phạm Huế

Vo Thi My Nu

Trưởng Bộ Môn Địa Lý

Cử Nhân Địa Lý
Đại Học Đồng Tháp

To Phuong Tu

Trưởng Bộ Môn Tiếng Anh

Cử Nhân Tiếng Anh
Đại Học Cần Thơ

Nguyen Ngoc Anh

Trưởng Bộ Môn Mỹ Thuật

Cử Nhân Mỹ Thuật
Đại Học Sài Gòn

Nguyen Trung Kien

Trưởng Bộ Môn Ngữ Văn

Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học
ĐHSP TP.HCM