Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển thể chất dành cho học sinh trung tiểu học, Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA đã mang lại một chương trình ngoại khóa  toàn diện cho học sinh thông qua các động văn nghệ, thể thao, võ thuật, và các câu lạc bộ  kỹ năng trong suốt thời gian học sinh tham gia học tại trường. Bằng việc cho phép và khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động bên ngoài lớp học, nhà trường đã mang đến cho học sinh cơ hội học thêm nhiều điều mới lạ, cơ hội tiếp xúc và giao tiếp với học sinh trong và ngoài trường, và hơn hết là sự phát triển một cách toàn diện về nhận thức cá nhân và nhận thức xã hội.