TẦM NHÌN
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ cam kết rằng tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ cho việc học tập của học sinh.
SỨ MỆNH
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ là môi trường giảng dạy “ lấy học sinh làm trung tâm”, kết hợp toàn diện cả hai chương trình đào tạo của Việt Nam và Hoa Kỳ, rèn luyện thế hệ trẻ tương lai vì đất nước sẽ luôn theo đuổi việc học để nâng cao kiến thức; học sinh tốt nghiệp với đầy đủ năng lực thích ứng và phẩm chất để trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và là người học tập suốt đời.
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC & MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

SNA tin rằng tất cả các học sinh đều có khả năng học tập và sẽ học tập để trở thành những nhà lãnh đạo của thế kỷ 21 với những phẩm chất:

  • Người giao tiếp hiệu quả
  • Người làm việc hợp tác
  • Nhà suy luận
  • Người không ngừng học hỏi
  • Công dân toàn cầu có trách nhiệm