1. Thực hiện công văn chỉ đạo từ UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH trước tình hình cơn bão Tembin, trường Quốc tế Bắc Mỹ xin thông báo:
    – Toàn thể Giáo viên, nhân viên và học sinh SNA được nghỉ làm, nghỉ học đến hết ngày 26/12/2017
    – Giáo viên nhân viên đi làm, học sinh đi học lại từ ngày 27/12/2017
    (Lưu ý: các giáo viên thông báo thông tin chính thức này đến học sinh lớp mình.)