Trường Quốc Tế (SNA) được thành lập năm 2005 và được Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học Miền Tây Hoa Kỳ (WASC) công nhận bằng cấp có giá trị toàn cầu.Trường Quốc tế Bắc Mỹ là nơi giảng dạy và đạo tạo duy nhất ở Việt nam dựa trên tiêu chuẩn giáo dục cốt lõi tiểu Bang California, Hoa Kỳ, song hành cùng chương trình Việt Nam do Bộ Giáo Dục và đào tạo Việt Nam chứng nhận. Học sinh có thể chọn theo học một hay cả hai chương trình. Văn bằng được cấp cho học sinh tốt nghiệp sau khi đạt đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp chương trình mà mình theo học, sẽ là nền tảng vững chắc tiếp nối con đường đại học của các em tại các trường đại học danh tiếng tại Việt Nam, ở Hoa Kỳ, và trên toàn thế giới.

Đặc biệt Trường Quốc tế Bắc Mỹ thấy vinh dự và đầy tự tin về chương trình và phương thức giáo dục hiệu quả của mình, được truyền tải bởi đội ngũ giáo viên nhân viên tận tâm mang nhiều cơ hội đến với các em. Cả hai chương trình được thiết kế nhằm thúc đẩy sức sáng tạo và tiềm năng của học sinh, đồng thời duy trì tầm quan trọng và giá trị của nền văn hóa Việt.

Một đội ngũ Quản Nhiệm lớp gồm 5 thành viên (CMT) được đề cử nhằm song hành với từng lớp học nhằm coi sóc và giám sát chất lượng cũng như sự vận hành lớp, đồng thời hỗ trợ toàn diện chất lượng, phương thức học, bao gồm những kỹ năng làm việc hiệu quả với đồng đội và khi độc lập. Hơn thế nữa, nhóm Quản Nhiệm thường xuyên tương tác với phụ huynh chặt chẽ thể hiện sự quan tâm đến con em của mình trong suốt quá trình học tập.

Vượt trên quyết định cho con em theo học tại trường Quốc tế Bắc Mỹ, là sự vững tâm của Quý vị phụ huynh về chất lượng giáo dục không chỉ ở một mà cả hai chương trình, thế hệ sau của chúng ta sẽ được học tập trong một nền giáo dục da dạng và toàn diện.

Thầy  David Burpee

Hiệu trưởng CTHK