Tại thư viện Trường Trung học Bắc Mỹ, học sinh có cơ hội tiếp cận với các loại sách báo mà các em yêu thích ngoài môi trường học tập. Thư viện chứa một số lượng lớn sách thuộc tất cả các thể loại để thu hút học sinh với các nhu cầu đọc đa dạng. Sách ở đây có nhiều mức độ khó dễ khác nhau, cho phép học sinh chọn loại tài liệu phù hợp với trình độ của mình. Thư viện trường có nhiều loại tài liệu tham khảo cũng như sách tuyển chọn ở các lĩnh vực giả tưởng, khoa học, tiểu sử, tự truyện và thơ ca. Học sinh có thể xem thư viện như nguồn tư liệu để viết các báo cáo, nghiên cứu hoặc để đọc tham khảo, giải trí trong thời gian rảnh. Thủ thư sẽ phối hợp với các giáo viên Hoa Kỳ nhằm hướng dẫn và hỗ trợ cho học sinh trong việc xác định và chọn đúng nguồn tài liệu tham khảo cho bài nghiên cứu hay bài viết trên lớp của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích học sinh mượn sách và đọc vào thời gian rảnh.