Chế độ dinh dưỡng tốt luôn là điều kiện tiên quyết cho một ngày thành công tại SNA.

Chúng tối không tạo sự khác biệt giữa ngon miệng và có lợi cho sức khỏe. Một khối óc nhanh nhạy luôn ở trong một cơ thể cân đối. Sự kết hợp giữa vị ngon và khâu chuẩn bị thức ăn một cách cẩn thận đảm bảo cho học sinh luôn ngon miệng trong các bữa ăn chính cũng như các bữa ăn phụ.