1. Đăng ký hồ sơ nhập học

      Dành cho học sinh từ Lớp Dự bị Tiểu học (5 tuổi) đến hết lớp 12.

 • Hoàn thành mẫu Đăng ký nhập học.
 • Đóng phí hồ sơ đầu vào.
 • Nộp bản sao kết quả học tập/ bảng điểm của 3 năm học gần đây nhất (nếu có) của học sinh.
2. Kiểm tra/ đánh giá trình độ đầu vào
 • Lịch kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào sẽ được sắp xếp giữa phụ huynh học sinh và văn phòng Tuyển sinh.
 • Bài kiểm tra sẽ đánh giá khả năng Anh ngữ của học sinh ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết.
 • Bài thi vấn đáp với Giám Đốc học vụ chương trình Hoa Kỳ
3. Thông báo kết quả tuyển sinh
 • Kết quả tuyển sinh chính thức sẽ được thông báo trực tiếp đến gia đình học sinh.
 • Khi học sinh được chấp nhận nhập học tại trường, quý phụ huynh vui lòng hoàn tất việc đóng phí ghi danh (khoản phí này không hoàn lại và không được cấn trừ từ học phí) trong vòng 7 ngày để giữ chỗ cho con em quý vị.
4. Hoàn tất hồ sơ nhập học
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Học bạ chính thức của ba năm gần nhất( hoặc bản sao có công chứng) cho Phòng học vụ
 • Học ba chi tiết của năm học trước để phòng học vụ xét điểm học lực và hành kiểm
 • Sơ yếu lí lịch
 • Hồ sơ tiêm chủng mới nhất
 • Những học sinh có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt cần nộp giấy khám sức khỏe tai và mắt cho nhà trường
 • Những học sinh nội trú cần được kiểm tra sức khỏe bởi bác sĩ của nhà trường