Phòng thí nghiệm Hoá - Sinh


Phòng thí nghiệm Hóa – Sinh được đặt gần phòng thực hành Vật lý. Phòng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu thí nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng Hoá – Sinh. Những thí nghiệm và bài nghiên cứu thực tế của hai bộ môn Hóa học và Sinh học sẽ tạo cơ hội cho học sinh ứng dụng những lý thuyết đã học vào thực tế. Học sinh sẽ học hỏi được nhiều điều hữu ích từ việc thực hành. Phòng thí nghiệm Hoá – Sinh hoạt động dựa trên tiêu chí này, luôn coi học sinh là trung tâm của việc giảng dạy và nhắc nhở học sinh có trách nhiệm đối với việc học của mình. Phòng thí nghiệm được thiết kế theo mô hình Hoa Kỳ và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu về trang thiết bị cũng như những tiêu chuẩn an toàn cần thiết.Các tin liên quan khác