Loading: 0%
BANNER

Chương trình Tiếp cận Cộng đồng

Học trong lớp chưa bao giờ là đủ. Tại SNA, học sinh được phép bước ra khỏi lớp học, tương tác với thế giới thực bên ngoài, trải nghiệm thực tế và so sánh với những gì họ đã học được. Chúng tôi gọi đây là khóa học kỹ năng sống.

Học sinh thực hiện các chuyến đi khảo sát nhiều lần trong năm học. Mục đích và sự sắp xếp cho một chuyến đi thực địa cụ thể sẽ được xác định bởi giáo viên.

 


 

Những khóa học kỹ năng sống tập trung chủ yếu:

 • Tăng cường chương trình giảng dạy
 • Phối hợp đồng đội
 • Khuyến khích tinh thần học tập suốt đời
 • Phát huy trách nhiệm của công dân toàn cầu
 • Ngoại giao tốt
 • Tư duy phản biện

Thời lượng: 1 ngày hoặc nửa ngày

Bên cạnh những khóa học kỹ năng sống, học sinh cũng được tham gia vào các chuyến đi tham quan, khám phá thiên nhiên, rèn luyện thể chất, kỹ năng sinh tồn…Điều quan trọng trong chuyến đi là học sinh được giáo dục để phát triển sự quan tâm và mong muốn chia sẻ với cộng đồng. Mỗi chuyến đi kết hợp các chuyến thăm và làm từ thiện tại các trại trẻ mồ côi hoặc viện dưỡng lão. Tình yêu của các em học sinh sẽ được nuôi dưỡng và vun đắp từ những hoạt động này.

 • Tăng cường chương trình giảng dạy
 • Kỹ năng sinh tồn
 • Xây dựng tinh thần đồng đội
 • Lớn lên sau mỗi chuyến đi
 • Khám phá văn hóa, lịch sử, địa lý
 • Rèn luyện thể chất, phát triển bản thân
 • Nhận biết cộng đồng
 • Tôn trọng thiên nhiên

Thời lượng: 2 ngày đến 4 ngày

Photos

Video

Book an appointment with International Schools of North America

Discover