Loading: 0%
BANNER

Chương trình Tú tài Quốc tế PYP

Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA hiện đang là ứng viên của chương trình đào tạo IB PYP

Sứ mệnh

Chương trình Tiểu học (PYP) là chương trình giảng dạy được áp dụng trên 5.000 trường học trên khắp thế giới. Đây là một giáo trình mang khuôn khổ rộng lớn và cân bằng có thể tăng cường học tập, phát triển nhận thức trong những năm đầu tiên. Nó đặt nhu cầu học tập của học sinh vào trung tâm của toàn bộ cộng đồng trường học. Theo đó, việc dạy và học xoay quanh việc phát triển hồ sơ người học IB, bao gồm kiến thức toàn diện, tư duy phản biện và tư duy quốc tế.

Học sinh giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực từ giai đoạn đầu đời để có thể trở thành công dân toàn cầu của ngày mai. Ngoài ra, học tập dựa trên yêu cầu cho phép học sinh trải nghiệm nội dung xác thực, có liên quan và đầy thách thức. Đặc biệt, các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21 được tăng cường thông qua toàn bộ chương trình. Ngoài ra, học sinh SNA còn được phát triển các kỹ năng giao tiếp, tự quản lý và hợp tác để chuẩn bị cho các thách thức của thế giới toàn cầu.

Vision Mission 1
Vision Mission 1

Chương trình học

Hằng năm, khung chương trình học Tú tài Quốc tế của khối PYP tại SNA đều nhấn mạnh vào đề tài “Sharing The Planet” nhằm khuyến khích học sinh cùng nhau bảo vệ Trái Đất – ngôi nhà chung của chúng ta.

Bên cạnh đó, PYP thúc đẩy đa ngôn ngữ và kiến thức vững chắc về văn hóa của nước sở tại. Đây là lý do tại SNA, chương trình giảng dạy tiếng Việt là nền tảng của chương trình chúng tôi. Bộ môn Tiếng Việt và Nghiên cứu xã hội được dạy bằng tiếng Việt theo chương trình PYP để đảm bảo sự gắn kết việc học của học sinh.

Đặc biệt, PYP rất chú trọng đến việc theo dõi và ghi chép lại quá trình học tập của học sinh. Nó tuân theo các mục tiêu học tập nghiêm ngặt với một chương trình giảng dạy được đảm bảo trong mỗi cấp lớp. Không có kỳ thi nào bắt buộc trong khung chương trình vì chúng không thể hiện rõ ràng thành tích của học sinh. Thay vào đó, giáo viên có thể thu thập những dữ liệu trong quá trình học tập của học sinh bằng cách sử dụng phương pháp “Triangulation” để có được mô tả chính xác về sự tiến bộ của các em.

Tổng quan chương trình Tú tài Quốc tế PYP

 

 

Book an appointment with International Schools of North America

Discover