Loading: 0%
BANNER

Đội ngũ SNA

“Đội ngũ nhân sự Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA bao gồm: Ban điều hành, Ban giám hiệu, cán bộ nhân viên và giáo viên là một tập thể năng động, có trình độ chuyên môn cao và quan trọng hơn hết là những người tâm huyết trong hành trình khai phá tiềm năng của học sinh. Chúng tôi luôn nỗ lực để đóng góp vào hành trình phát triển của những công dân toàn cầu, những nhà lãnh đạo tương lai với kiến thức, kỹ năng sống, sự thành công và hạnh phúc trong môi trường quốc tế và hội nhập.”

Book an appointment with International Schools of North America

Discover