Loading: 0%
BANNER

Học sinh SNA

Thành tích học sinh

Lê Gia Hân – 4A2

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Kim La Hee – 4A1

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trịnh Hoàng Vân – 2A1

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Điêu Khắc Vi Vi – 1A1

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Đình Tấn Phúc – 1A1

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Huỳnh Ngọc Tâm Như – 1A1

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Minh – 1A1

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phan Duy Bảo Hân – 1A1

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phan Anh Dũng – 1A1

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phạm Bảo Anh – 1A1

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Tô Thị Khải Hoàn Victoria – 6A2

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Trần Tường Nghi Natalie – 10A2

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phan Uyển Như Kris – 10A2

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Quỳnh Quế Phương Lawry – 10A2

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Bá Nguyên Quân Johnny – 10A2

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Bá Khánh Toàn Tom – 10A2

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Minh Khang Charlie – 10A2

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Phương Châu Anh Daisy – 10A2

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Võ Trọng Phúc Fido – 10A2

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Hà Mai Maya – 10A2

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Bùi Minh Lạc Randy – 10A2

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trương Gia Linh Karin – 9A3

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Uyển Mẫn Thy Jennifer – 9A1

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Minh Anh Mint – 9A3

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Dương Khả Nhân Sarah – 9A3

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Tuyết Vy Snow – 9A3

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Đức Khải Jerry – 9A3

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phan Vũ Ngọc Quỳnh Pearly – 9A2

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Bùi Nhật Minh Craig – 9A3

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Đặng Thái Thịnh Tim – 9A3

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Bá Nguyên Bảo Austin – 9A3

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Đình Khoa Bảo Bill – 8A2

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Tâm Như Anna – 8A2

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Ngọc Quỳnh Thy Tiffany – 8A2

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Aimee Phi Phi Smith – 8A3

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Đỗ Kim Khánh Kathy – 8A3

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Trần Gia Bảo Kevin – 8A3

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Veriyang Marcellino Bertrand – 8A3

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Khánh Lâm Arthur – 8A3

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Thị Xuân Mai Spring – 8A3

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Nguyễn Đình Quân Tony – 8A3

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Nam Sơn Max – 7A3

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Hoàng Phúc Kevin – 7A3

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Gia An Ann – 7A1

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lưu Nhật Hạ Rose – 7A2

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Phước Thiện Albert – 7A3

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nhan Tú Ngân Minnie – 7A2

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Tôn Nữ Cẩm Ngọc Laura – 7A3

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Khả Hy Windy – 7A3

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lưu Anh Dũng Andy – 7A1

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lý Thanh Tùng Edward – 6A2

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Nhật Trâm Anh Sunny – 6A1

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lai Tuấn Thành Dominic – 6A2

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Đình Minh Quang Patrick – 6A2

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Vinh Phúc Phillip – 6A2

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Nhất Ngọc Duynh Denny – 6A1

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Đỗ An Khang Scott – 6A1

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Đồng Nguyên Khang Scott – 6A1

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Phong Phú David – 6A1

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phạm Thái Uyên – 5A1

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Trần Bảo Trân – 5A1

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Đoàn Anh Thư – 5A1

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Huỳnh Thái Thiện – 5A1

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Bùi Phạm Hải San – 5A1

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Đình Khoa Như – 5A1

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Thiên Lân – 5A1

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Duy Hưng – 5A1

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Mai Gia Đức – 5A1

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lại Trần Bình Dương – 5A1

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Ngô Minh Quân – 4A2

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Gia Huy – 4A2

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Đình Hải – 4A2

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Angela – 4A2

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Đỗ Anh Thư – 4A1

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lưu Khởi Nguyên – 4A1

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Trần Vĩnh Kha – 4A1

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lưu Bách – 4A1

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phạm Minh Quân – 3A3

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Triệu Lâm Bảo Như – 3A3

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trịnh Nhật Minh – 3A3

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Đào Châu Anh – 3A2

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Đặng Hoàng Thịnh – 3A2

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trương Ngọc Hoàng Quân – 3A2

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Nam Anh – 3A2

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Minh Ngọc – 3A1

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phan Lê Anh Khôi – 3A1

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Huỳnh Võ Thị Hạnh – 3A1

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên – 2A2

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Bùi Anh Thư – 2A2

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trịnh Minh Phúc – 2A2

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Sử Nguyễn Phú Mỹ – 2A2

Achieved the Open-minded Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Minh Khang – 2A2

Achieved the Communicator Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Phan Huỳnh Khánh Thy – 2A1

Achieved the Balanced Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Bùi Quỳnh Thi – 2A1

Achieved the Thinker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Ngô Tuấn Kiệt – 2A1

Achieved the Reflective Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Mai Quỳnh Anh – 2A1

Achieved the Risk Taker Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Nguyễn Hải Nguyên – 1A1

Achieved the Knowledgeable Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Lê Huỳnh Ngọc Ngân – 1A1

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Hồng Gia Hân – 1A1

Achieved the Caring Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Văn Mỹ Anh – 1A1

Achieved the Inquirer Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Trần Bảo Minh Anh – 1A1

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.

Tina Nguyễn Phúc Nguyên Anh – 12A2

She has been successfully accepted into Capilano University, Canada.

Trần Vũ Lan Anh – 12A2

She has been successfully accepted into RMIT University, Vietnam.

Lee Yu Min – 12A2

She has been successfully accepted into 06 prestigious universities in Korea.

Lisa Phạm Thanh Uyên Phương – 12a2

Xuất sắc trúng tuyển vào Đại học James Cook, Singapore.

Wendy Tô Quỳnh Đan – 12a2

Xuất sắc trúng tuyển vào 2 trường Đại học NUS & Nanyang, Singapore.

Jenny Lê Trần Yến Nhi – 12a2

Xuất sắc giành được 08 học bổng tại Mỹ.

Jinx Tạ Lê Hoàng Châu – 12a2

Xuất sắc giành được 03 học bổng đại học tại Mỹ.

Zoey Lê Ngọc Diệu – 12a1

Học bổng từ 1 trường đại học ở Mỹ & Trúng tuyển 05 trường đại học ở Canada.

Tôn Nữ Cẩm Quỳnh

STUDENT REPRESENTATIVE OF HO CHI MINH CITY 2018

Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh

PLANTINUM AWARD – ENGLISH ELOQUENCE CONTEST – 5A2

Alex Trần Quang Vĩnh Tú

PLANTINUM AWARD – ENGLISH ELOQUENCE CONTEST – 4A1

Ethan Trần Minh Huy

PLANTINUM AWARD – ENGLISH ELOQUENCE CONTEST – 2A1

Michael Lê Mai Gia Đức

PLANTINUM AWARD – ENGLISH ELOQUENCE CONTEST – 3A1

Vicky Huỳnh Võ Thị Hạnh

PLANTINUM AWARD – ENGLISH ELOQUENCE CONTEST – G1A1

Phi Trung Việt

STEM AMBASSADOR
Young scientist of NHG 2018. Stem Ambassador 2019

Ngô Trịnh Bảo Nhi

STEM AMBASSADOR

Chia sẻ của học sinh SNA

Quote-Slider

Đối với em, trường học là nơi để mọi người học hỏi những điều mới mẻ và tận hưởng thời gian với bạn bè. Có những khoảnh khắc buồn, vui; nhưng nó cũng là ngôi nhà thứ hai đối với nhiều bạn học cùng lứa với em. Trường em đang theo học hiện tại là SNA – một trong những trường thành viên của chương trình IB DP Tú tài Quốc tế tại Việt Nam. Cơ sở vật chất ở đây phải nói là rất tuyệt vời.

Điều em thích nhất là có rất nhiều chậu cây xanh được đặt ở nhiều lớp và ở khắp các tầng lớp. Ngoài ra, học sinh có thể tự do vui chơi, rèn luyện thể thao ở sân bóng đá nằm ngay giữa khuôn viên trường… Đôi khi những giải đấu, hội thao của trường được tổ chức tại khu vực này. Bên cạnh sân bóng đá là bể bơi, thường được sử dụng chủ yếu cho giờ học bơi, nhưng đôi khi nó cũng được sử dụng cho các giải đấu, đua thuyền hoặc để luyện tập thể thao. Gần hồ bơi là khu chơi cát - thường được học sinh các cấp đến ngồi thư giãn, trò chuyện hoặc lrèn thể lực trên bạt nhún.

Trường có tổng cộng 6 tầng. Bên dưới tầng trệt là nhà thi đấu đa năng nơi học sinh có thể chơi các bộ môn bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, ném đĩa, và bóng ném. Ở đây cũng là nơi thường xuyên được sử dụng cho các buổi chào cờ, họp mặt vào thứ hai mỗi tuần. Ngoài ra, phòng tập thể dục tại tầng 1 cũng rất rộng rãi, được trang bị nhiều tủ khóa cho học sinh và một chiếc bàn chơi foosball. Tại lầu 2 của SNA có một phòng thư viện rộng rãi không chỉ dành riêng cho học sinh mà còn dành cho các thầy cô và nhân viên cùng sử dụng. Học sinh của 3 cấp lớp Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông sẽ được chia ra học ở các tầng còn lại.

Các giáo viên tại SNA thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ chúng em trong việc học đồng thời luôn đảm bảo chúng em hiểu bài cách tốt nhất. Hằng năm, mỗi học sinh được lựa chọn 1 trong 3 môn kỹ năng sau để học, bao gồm môn vẽ, thể dục và khoa học công nghệ. Song song với các bài học trên lớp, chúng em còn được đi tham gia các chuyến dã ngoại trải nghiệm thực tế định kỳ mỗi năm. Gần đây nhất, lớp em được đi thăm 1 khu suối nước nóng kèm bãi biển. Chúng em đã được học về tinh thần đoàn kết và làm việc nhóm thông qua các hoạt động thi đua như thiết kế trang phục và tìm đồ vật trong đêm.

Chuyến đi này khiến em cảm thấy rất vui và hào hứng sau những ngày tháng học tập căng thẳng. Em phải công nhận SNA là một ngôi trường rất tuyệt vời. Ngoài cơ sở vật chất khang trang hiện đại, chương trình học đẳng cấp Quốc tế, trường còn có đội ngũ nhân viên và giáo viên vô cùng tận tâm, sẵn sàng đồng hành cùng chúng em trên con đường học vấn.

.

Kelly Trương Nhật Lan 8A1
Quote-Slider

SNA là một phần không thể thiếu trong cuộc sống học đường của em. Trường đối với em giống như một người bạn thân. Cảm ơn cha mẹ đã cho con cơ hội học tập tại đây.

Spring Nguyễn Xuân Mai – 6A2

Kỷ Yếu Học Sinh

Book an appointment with International Schools of North America

Discover