Loading: 0%
BANNER

ManageBac

 

Hướng dẫn sử dụng ManageBac cho Phụ huynh

I. Đăng nhập

Truy cập ManageBac bằng liên kết: http://sna.managebac.com

Trên màn hình đăng nhập, bạn sẽ thấy các trường sau:

Đăng nhập bằng địa chỉ e-mail của bạn và mật khẩu bạn đã đặt.

II. Điều hướng ManageBac

1. Chọn tên con của bạn từ đầu Menu

Điều này cho phép bạn lựa chọn xem thông tin con trẻ nếu bạn có nhiều hơn một con đã đăng ký trên ManageBac. Khi bạn đã chọn một trẻ, bạn sẽ thấy tổng quan về các hoạt động gần đây và sắp tới của con.

2. Lịch

Tab Lịch cho phép bạn xem ngày học tập và hoạt động của con bạn ở dạng lịch.

3. Tham dự

Tab Chấm công hiển thị thông tin điểm danh cho con bạn và chi tiết có bao nhiêu lần vắng mặt.

4. Tin nhắn

Tab Tin nhắn hiển thị các tin nhắn được viết bởi giáo viên và học sinh trong mỗi lớp học của con bạn. Phụ huynh có thể xem tin nhắn và tệp đính kèm nhưng không thể thêm nhận xét hoặc đăng tin nhắn ở đây.

5. Tiến trình

Tab Tiến trình chi tiết cho thấy tiến trình học tập của con bạn trong mỗi lớp và cho phép bạn xem các thẻ báo cáo trong quá khứ và các kế hoạch học tập trong tương lai. Nhấp vào một lớp để xem các bài nào đang được giảng dạy và xem các lớp nhiệm vụ / bài tập do giáo viên giao.

6. Thời khóa biểu

Nhấp vào tab Thời khóa biểu để xem hồ sơ tham dự lớp học của con bạn. Nhấp vào Tải xuống bản PDF để nhận bản xuất PDF của thời khóa biểu lớp con của bạn. Bạn cũng có thể nhấp để gửi Excusals cho các lý do vắng mặt trực tiếp trên trang này.

7. Danh mục đầu tư

Nhấp vào tab Danh mục đầu tư để xem công việc mà con bạn đã tải lên các lớp học của con. Nếu con bạn đang học lớp Tiểu học IB, bạn có thể sử dụng Danh mục đầu tư để để lại ghi chú cho giáo viên.

8. Báo cáo
9. Hiệp hội phụ huynh IB
* SNA là thành viên chính thức của chương trình Tú Tài Quốc Tế IB DP, và là ứng viên của chương trình IB PYP & MYP

Tab Hiệp hội phụ huynh IB giúp bạn kết nối với giáo viên và các phụ huynh khác. Nó cho phép bạn gửi tin nhắn và được thông báo về các sự kiện sắp tới của phụ huynh.

III. Cập nhật E-mail, mật khẩu và thông tin liên lạc của bạn

Khi bạn đã đăng nhập thành công, bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách nhấp vào tên của bạn. Nhấp vào Thay đổi mật khẩu để cập nhật mật khẩu đăng nhập ManageBac. Mật khẩu sẽ không lưu cho đến khi bạn thấy một hộp màu xanh lá cây, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu có chứa bốn từ đơn giản nhưng ngẫu nhiên.

Book an appointment with International Schools of North America

Discover