Loading: 0%
BANNER

Nhân viên SNA

Những câu chuyện của nhân viên SNA

Quote-Slider

Tôi đã hợp tác và làm việc tại SNA được hai năm. Trong những năm gần đây, tôi nhận thấy rằng SNA là một môi trường giáo dục tiềm năng, chứa đựng nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển năng lực giảng dạy của mình. SNA đã giúp tôi có những đồng nghiệp tốt, những người bạn tốt và đặc biệt là những học sinh năng động và đáng yêu. Điều này khiến tôi cảm thấy SNA giống như một gia đình và mỗi ngày đến trường đều mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.

Lê Thanh Duy – Giáo viên Ngữ văn Việt Nam
Book an appointment with International Schools of North America

Discover