SPECIAL OFFERS FOR TOUR THE SCHOOL EVENT IN MARCH

In 5 more days, the workshop “Awaken The Inner Powers Of Your Children” of the SNA School System will officially begin!!In addition to the seminar with the topic “Awaken The Inner Powers Of Your Children” led by influential speakers such as MC Thuy Hanh, Dr. Bui Tran Phuong, Dr. Pham Quoc Loc, parent Thanh Van; parents and students when attending the upcoming event on March 6, will also have a chance to receive the following enrollment incentives:

SNA Workshop: Parents As Learners | 2020 – 2021

Dear valued Parents,
We would like to thank all of the Parents who spent their valuable time to participate in our first Parents as Learners (PAL) workshop about the International Baccalaureate Middle Years Programme & Diploma Programme (IB MYP & DP).

HÈ THÁCH THỨC – MỘT NGÀY THỬ SỨC LÀM DU HỌC SINH TẠI SNA

Đừng vội buồn khi mọi kế hoạch du học, vui chơi mùa hè của cả gia đình bị gián đoạn bởi các nước trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng mở cửa chào đón. Hãy cứ để mùa hè là những chuỗi ngày tự do khám phá bằng cách tự thưởng cho gia đình tấm vé tham gia sự kiện HÈ THÁCH THỨC – MỘT NGÀY THỬ SỨC LÀM DU HỌC SINH tại SNA ngay hôm nay.