Home » Tin tức chung » 전학년 교육과정을 제공하는 학교에 재학하는 4가지 이점

전학년 교육과정을 제공하는 학교에 재학하는 4가지 이점

[For Korean parents and students]
북미국제학교(SNA)는 일반적인 국제학교일뿐만 아니라, 1학년부터 12학년까지 전체 교육과정을 제공하는 학교입니다.
SNA는 높은 수준의 국제 교육 및 교과과정을 제공하며, 특히 IB프로그램이 각광받고 있습니다. 자녀분이 SNA에 재학하여 얻 수 있는 이점 몇 가지를 살펴보겠습니다:
⭐️ 현대적이고 안전한 교육 환경
전학년 교육과정을 제공하는 국제학교들은 일반적으로 초중고들학교 학생들 모두를 위한 현대적이고 널찍한 시설을 제공합니다.
또한 SNA는 엄격한 안전 확인과 감시카메라와 더불어 캠퍼스 내 상주 경비원이 있어 재학 시 자녀분의 안전과 교육수준에 대해 안심하실 수 있습니다.
? 균형잡힌 언어 배경
학생들은 다양한 언어에 노출되고 참여하여 연습하게 됩니다. 교실에서 수업하며 일상적으로 외국인 친구와 소통을 거듭하며 학생들은 효과적으로 외국어를 습득하고 증진하게 됩니다.
? 자유롭게 다양한 취미를 탐구하고 소프트스킬을 개발할 수 있습니다
학생들은 점수나 등수보다는 자신의 재능이나 취미를 탐구하고 미래를 위해 적절한 진로를 선택하기 위해 자신의 능력에 따라 소프트스킬을 개발할 수 있게 됩니다.
? 전세계 친구들과 연락하여 글로벌 시민이 됩니다
학생들은 다국적 교사 및 학생들과 상호작용할 기회를 얻게 됩니다. 그렇기 때문에 학생들은 열린 마음과 사고, 전세계 다양한 문화에 대한 이해와 존중을 배우게 됩니다.
———-
?? Follow us at:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica
#SNAIB #SNAStudentSuccess #SchoolForFutureLeaders #TrườngQuốcTế #SouthSaigon #SNAIBInternationalSchool #SNA #InternationalSchool #NamSaigon

“Một người thầy tốt giống như ngọn nến,  cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác.”  Mustafa Kemal Atatürk.   Thầy cô …

Các nguyên tắc về sự trung thực, tin tưởng, công bằng, tôn trọng và trách nhiệm, chính là nền tảng vững chắc cho tính liêm …

Để ngày hội Halloween thêm phần gắn kết giữa phụ huynh và các con, trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) Nam Sài Gòn tổ chức …

Mùa Halloween này, hãy đến trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) để cùng trở thành những nhân vật của sự kiện “The Haunted Circus“ – …

Thay vì phải đi du học xa nhà, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con học tập tại những trường quốc tế để vẫn đảm …

Chọn trường quốc tế cho con chưa bao giờ là dễ dàng. Việc lựa chọn trường có thể sẽ ảnh hưởng về lâu dài đến …

Tin tức mới nhất