Loading: 0%
BANNER

Dịch vụ Hỗ trợ học sinh

Hỗ trợ về ngôn ngữ

Năng lực ngôn ngữ sẽ góp phần gia tăng sự tư tin và hạnh phúc của mỗi người. Tại SNA, chúng tôi mang đến cơ hội học tập ngôn ngữ và nghiên cứu bằng Tiếng Anh, Tiếng Việt và Tiếng Hàn, cũng như hỗ trợ các nghiên cứu Ngôn Ngữ Độc Lập cho các học sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Ngôn ngữ đóng góp vai trò quan trọng đối với cộng đồng trường SNA khi không chỉ quyết định sự thành công trong công tác giảng dạy mà còn hỗ trợ việc nuôi dưỡng tư duy hội nhập quốc tế và chuẩn bị hành trang cho học sinh trở thành công dân toàn cầu.

Vision Mission 1
Vision Mission 1

Chương trình hòa nhập

Chương trình hòa nhập tại SNA là chương trình được thiết kế dành riêng cho các học sinh có những khiếm khuyết về hành vi, nhận thức, nhằm mục đích giúp các em có được môi trường hòa nhập tiếp thu kiến thức, phát triển kỹ năng đúng theo khả năng của các em. Học sinh theo diện hòa nhập luôn cần sự quan tâm đặc biệt và một chương trình phối hợp đặc biệt, chính vì thế, các giáo viên tham gia công tác giáo dục hòa nhập luôn nỗ lực làm việc với từng cá nhân và tìm hiểu nhu cầu của từng em, đồng thời hỗ trợ các giáo viên bộ môn về các hoạt động trên lớp, các bài tập hay các kỳ thi theo dạng điều chỉnh và thích nghi.

Tư vấn phúc lợi học sinh

Trở thành một công dân trong thế kỷ 21 là một hành trình đòi hỏi nhiều trải nghiệm hòa nhập và thử thách. Tuy nhiên, cảm xúc của các học sinh là vô cùng quan trọng đối với SNA. Do đó, bắt đầu từ tháng 8 năm 2019, chúng tôi cung cấp chương trình Tư vấn phúc lợi học sinh. Vai trò của những Cố vấn học vụ sẽ cung cấp lời khuyên, định hướng, giải đáp nhu cầu và mối quan tâm của từng học sinh. Học sinh có thể tự do thảo luận về mối quan tâm của các em trong một môi trường an toàn và tin cậy.

Vision Mission 1
Book an appointment with International Schools of North America

Discover