028 730 197 99 - 0964 466 014

Tầm nhìn

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ xem việc học của học sinh là nền tảng cho mọi hoạt động của cộng đồng trường.

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ (SNA) luôn luôn nỗ lực trang bị đầy đủ và toàn diện cho học sinh các kỹ năng, các giá trị nền tảng và kiến thức để học sinh tự tin về năng lực bản thân, độc lập quyết định mục tiêu của chính mình thông qua việc vừa học vừa trải nghiệm thực tế. Học sinh khi theo học chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB) sẽ hội tụ được sự thông thạo kiến thức và các giá trị kỹ năng tốt đẹp. Do đó, phương pháp giảng dạy và học tập luôn xoay quanh triết lý lấy người học làm trung tâm.

Sứ mệnh

Để chuẩn bị cho học sinh trở thành những người biết hợp tác và đóng góp một cách tích cực và hiệu quả, SNA cung cấp một môi trường học tập mà ở đó học sinh là trung tâm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, trách nhiệm công dân, tư duy phản biện và khả năng chấp nhận rủi ro. Với chương trình giảng dạy, tinh thần của giáo viên, nhân viên và cộng đồng trường, SNA hướng đến việc truyền cảm hứng và giúp học sinh tự phát triển bản thân để các em có khả năng đương đầu với những thử thách không ngừng trong cuộc sống.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH
Độ tuổi:

    ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH