028 730 197 99 - 0964 466 014

Để phù hợp với triết lý của SNA trong việc cung cấp một nền giáo dục toàn diện, các Hoạt Động Ngoại Khóa (CCAs) cho phép học sinh tham gia vào các hoạt động bên ngoài lĩnh vực học thuật. Điều này mang lại cho các em một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm những điều mới mẻ.

Nhà trường luôn khuyến khích tất cả học sinh vượt qua giới hạn của bản thân thông qua chương trình ngoại khóa (CCAs), chương trình cung cấp nhiều hoạt động như thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ, ngôn ngữ và xã hội.

Sự đa dạng của các hoạt động giúp học sinh vượt trội thông qua việc không ngừng thử thách và phát triển bản thân, với tư cách cá nhân và là một phần của toàn thể. Điều này cũng giúp các em học sinh xem thất bại là điều không thể tránh khỏi, mà được sử dụng như một kinh nghiệm học tập.

bóng-rổ
CLB Bóng rổ
Âm-nhạc
CLB Âm nhạc
Bóng-đá
CLB Bóng đá
Nhảy
CLB Nhảy