028 730 197 99 - 0964 466 014

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy

Giám đốc Điều hành

Gần 11 năm kinh nghiệm làm Giám đốc điều hành của các tổ chức giáo dục nổi tiếng.

Là cựu giám đốc Trung tâm tư vấn du học ILA tại Việt Nam, cô Thủy có quá trình hoạt động xuất sắc nhiều năm ở vị trí lãnh đạo điều hành trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế của cô Thủy còn được rèn luyện từ quá trình học chương trình Thạc sĩ về Quản lý Kinh doanh và Marketing ở trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (Bỉ). Đây cũng chính là nền tảng thúc đẩy khát vọng đào tạo các công dân toàn cầu, xây dựng chương trình dạy học sáng tạo và truyền cảm hứng giúp học sinh thành công.

Thông qua các kế hoạch phát triển, phương pháp thúc đẩy việc học tập và giảng dạy, cô Thủy đã đưa ra một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, giúp định hình thương hiệu một trường quốc tế hoàn toàn, giảng dạy theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín, lấy học sinh làm trung tâm. Cô cũng là một nhà lãnh đạo đầy sáng tạo, có tầm nhìn và là người truyền cảm hứng cho tập thể giáo viên, nhân viên cùng cộng đồng học sinh SNA.

“Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today ” – Malcom X