028 730 197 99 - 0964 466 014

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Cam kết của chúng tôi với phụ huynh & học sinh

Cam kết của chúng tôi đối với học sinh và phụ huynh: Chúng tôi cam kết tại SNA nghĩa vụ được ưu tiên hàng đầu là bảo vệ và tăng cường sức khỏe cũng như sự an toàn của trẻ em, thanh thiếu niên bằng sự chăm sóc tận tụy của đội ngũ nhân viên trường.

Với mong muốn đảm bảo một môi trường học tập và làm việc an toàn cho học sinh, nhân viên, phụ huynh và cả khách đến thăm trường, chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ và nghiêm túc thực hiện các biên pháp bảo hộ trẻ em. Chúng tôi vui mừng khi được chào đón các bậc phụ huynh, gia đình và khách tham quan đến với trường. Tuy nhiên, tất cả những người lớn khi liên hệ với các em học sinh tại SNA, bao gồm cả các chuyên gia đến thăm, đều sẽ được kiểm tra và giám sát một cách cẩn trọng. Điều này cũng hỗ trợ sẵn sàng cho các quá trình sơ tán khẩn cấp của chúng tôi ở trường.