Loading: 0%
BANNER

Công nhận & Ủy quyền

Công nhận

Tập thể Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA được chính thức trao tư cách thành viên của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) – một trong những tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới. Chứng nhận của CIS là bằng chứng cho sự cam kết của nhà trường mang đến chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục quốc tế; chia sẻ kiến thức; thúc đẩy, hoan nghênh những quan điểm đa dạng; đồng thời phấn đấu không ngừng để mang đến những giá trị tốt nhất.

Thêm vào đó, SNA cũng là ứng viên được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định chất lượng các trường học, Hiệp hội các trường học và cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ (WASC). Điều này đồng nghĩa với việc SNA đang trên lộ trình được tự xem xét các chính sách và phương pháp giảng dạy trong vòng hai năm, và sẽ trình bày kết quả nghiên cứu cho WASC vào tháng 1 năm 2020. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ đón tiếp đoàn thẩm định đến xác minh những nghiên cứu này để có cơ hội được chứng nhận hoàn toàn vào hiệp hội trong tháng 4 năm 2020. Chứng nhận WASC sẽ là minh chứng rõ nét cho việc SNA không ngừng phấn đấu để duy trì và phát triển tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất trong mọi khía cạnh của Giáo dục Quốc Tế.

Accreditations

Ủy quyền

SNA tự hào là thành viên chính thức của chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB DP), đồng thời cũng là ứng viên của Chương trình tiểu học (PYP) và Chương trình Trung học (MYP). SNA đang nỗ lực hướng tới việc được chính thức ủy quyền là một trong những trường IB toàn cầu cho cả ba chương trình học và việc ủy quyền này đã được khởi động từ đầu năm 2020 cho Chương trình DP. Các cuộc họp và chia sẻ thông tin về quá trình này sẽ được thường xuyên diễn ra tại trường, thông qua các kênh truyền thông khác nhau để tất cả các cá nhân, tổ chức quan tâm theo dõi tiến độ thực hiện của chúng tôi.

Book an appointment with International Schools of North America

Discover