028 730 197 99 - 0964 466 014

Ủy quyền

SNA tự hào là trường IB toàn phần – nhận được ủy quyền giảng dạy chính thức cho cả 3 Chương trình Tiểu học PYP, Chương trình Trung học cơ sở MYP và Chương trình Tú Tài Quốc tế DP. 

Công nhận

Sau khi hoàn tất quá trình 2 năm tự đánh giá, trường SNA tự hào thông báo rằng chúng tôi đã đạt được Chứng Nhận Kiểm Định từ tổ chức Hiệp Hội Các Trường Học, Đại Học và Cao Đẳng Khu Vực Phía Tây Hoa Kỳ (WASC). Sự kiểm định WASC thể hiện sự kiên định nhất quán của chúng tôi trong việc giữ vững các tiêu chuẩn cao ở các khía cạnh áp dụng tại trường SNA và kết quả kiểm định này được các trường đại học toàn cầu công nhận như là chuẩn mực của các tiêu chí học thuật vượt trội.

Ngoài ra, kể từ năm 2020, trường SNA đã trở thành một thành viên của Hội Đồng Các Trường Quốc Tế (CIS) và hiện tại đang tiến hành các công việc cần thiết để đạt được kiểm định hoàn toàn của tổ chức này. Đến hiện tại, chỉ có khoảng 800 trường đạt kiểm định của CIS trên toàn cầu. CIS là một đơn vị độc lập bên ngoài làm việc với các trường học nhằm đảm bảo các hướng dẫn đưa ra phản ánh được các quy tắc đạo đức cốt lõi của tổ chức , đồng thời thể hiện được đơn vị trường cam kết không ngừng hoàn thiện tự thân và phát triển.

Bằng việc đưa ra một cam kết tương tự, cho thấy rằng trường SNA tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ toàn cộng đồng trong việc mang lại môi trường an toàn, lành mạnh và hiệu quả, lợi ích cho quá trình học tập của học sinh và nhân viên.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH
Độ tuổi:

    ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH