028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

Sứ mệnh

Chương trình hỗ trợ ngôn ngữ (EAL Bridge) tại SNA nhằm hỗ trợ chuyên sâu cho những học sinh chưa có đủ khả năng tiếng Anh cần thiết để tham gia chính thức Chương trình Tú tài Quốc tế bậc trung học (MYP). Các học sinh EAL Bridge nằm trong độ tuổi từ lớp 6-8, các em học các môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học, I&S, và học chung với lớp chủ nhiệm các môn Sức khỏe thể chất, Thiết kế, Tiếng Việt và Nghệ thuật.

Tất cả học sinh đăng ký học tại SNA đều được đánh giá trình độ Tiếng Anh và sẽ được chỉ định vào chương trình EAL Bridge nếu thực sự cần thiết. Khi các em chứng minh được các kỹ năng tiếng Anh được cải thiện và có thể đáp ứng được chương trình MYP, các em sẽ được học tất cả các lớp ở MYP.

Học sinh EAL Bridge tuân theo chương trình giảng dạy tương tự như chương trình của các bạn học cùng lớp, nhưng tập trung nhiều hơn vào việc học các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể mà các em cần để thành công trong học tập, bao gồm việc học các thuật ngữ tiếng Anh, những kiến thức căn bản trong học thuật, kỹ năng nói và trình bày trong lớp. Học sinh cũng thực hành nhiều kỹ năng khác cần thiết để thành công trong MYP, bao gồm kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng truy vấn và tính trung thực trong học tập.

Chương trình học

Các lớp EAL Bridge được tổ chức với quy mô nhỏ, và học sinh cũng được hỗ trợ toàn thời gian với các trợ giảng trong lớp. Đội ngũ giáo viên EAL là các giáo viên MYP có kinh nghiệm và được đào tạo EAL, đội ngũ giáo viên EAL đảm bảo tất cả học sinh sẽ nhận được hỗ trợ ngôn ngữ cần thiết, tiếp cận với các khái niệm và nội dung được giảng dạy trong chương trình MYP.