028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA chính thức được thẩm định và ủy quyền giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (IB PYP) được toàn thế giới công nhận.

Sứ mệnh

Chương trình Tiểu học (PYP) là chương trình giảng dạy được áp dụng trên 5.000 trường học trên khắp thế giới. Đây là một giáo trình mang khuôn khổ rộng lớn và cân bằng có thể tăng cường học tập, phát triển nhận thức trong những năm đầu tiên. Nó đặt nhu cầu học tập của học sinh vào trung tâm của toàn bộ cộng đồng trường học. Theo đó, việc dạy và học xoay quanh việc phát triển hồ sơ người học IB, bao gồm kiến thức toàn diện, tư duy phản biện và tư duy quốc tế.

Khung chương trình PYP gồm có chín nhóm chủ đề, giúp cung cấp một nền giáo dục rộng mở và cân bằng cho học sinh tiểu học.

Chương trình giảng dạy

Bên cạnh đó, PYP thúc đẩy đa ngôn ngữ và kiến thức vững chắc về văn hóa của nước sở tại. Đây là lý do tại SNA, chương trình giảng dạy tiếng Việt là nền tảng của chương trình chúng tôi. Bộ môn Tiếng Việt và Nghiên cứu xã hội được dạy bằng tiếng Việt theo khung chương trình PYP để đảm bảo sự gắn kết việc học của học sinh.

Chương trình Tiểu học (PYP) là chương trình giảng dạy được áp dụng trên 5.000 trường IB trên khắp thế giới.
? Đây là một giáo trình mở rộng và cân bằng, hỗ trợ tăng cường học tập, và phát triển nhận thức của học sinh trong những năm đầu đời. PYP đặt nhu cầu học tập của học sinh làm trung tâm của toàn bộ cộng đồng trường học. Theo đó, việc dạy và học luôn xoay quanh việc phát triển hồ sơ người học IB, bao gồm kiến thức toàn diện, tư duy phản biện và tư duy quốc tế.
? Học sinh được tiếp cận và học cách giải quyết các vấn đề nội địa lẫn thế giới từ rất sớm, để có thể đáp ứng việc trở thành những công dân toàn cầu. Ngoài ra, học tập dựa trên phương pháp truy vấn cho phép học sinh trải nghiệm nội dung mang tính xác thực, có liên quan và đầy thách thức.
? Đặc biệt, các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21 cũng rất được chú trọng xuyên suốt chương trình. Học sinh SNA còn được phát triển các kỹ năng giao tiếp, tự quản lý và hợp tác để chuẩn bị cho các thách thức của thế giới.
(Nguồn: ibo.org)
?Để tìm hiểu thêm về chương trình Tú Tài IB, xin liên hệ hotline 0964 466 014 hoặc Inbox http://m.me/snavietnam

———
?? Follow SNA at:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica