028 730 197 99 - 0964 466 014

Chào mừng bạn đến với ngôi trường dành cho những nhà lãnh đạo tương lai. Kĩ năng lãnh đạo, là vấn đề của trí óc và trái tim. Nó liên quan đến sự bền bỉ, lòng trắc ẩn, sự hiểu biết, tính sáng tạo, tầm nhìn và lòng dũng cảm. SNA luôn chú trọng phát triển các đặc điểm, tính cách và khả năng lãnh đạo của từng học sinh qua từng năm tháng. Những yếu tố này rất cần thiết ở những nhà lãnh đạo thực thụ.

Học sinh SNA học cách lãnh đạo bản thân, sau đó, họ học cách truyền cảm hứng và thực hành để lãnh đạo người khác. Học sinh của nhà trường sẽ trưởng thành với vốn kiến thức, trí tuệ và cảm xúc cần thiết để làm cho cha mẹ và chính họ tự hào về thành tích của họ. Họ sẽ giúp làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Để biết thêm thông tin về SNA, hãy tải xuống tập tài liệu của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH
Độ tuổi:

    ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH