Loading: 0%
BANNER

Tài liệu điện tử (E-Brochure)

Chào mừng bạn đến với Trường dành cho các nhà lãnh đạo tương lai. Không có bất kỳ hoài nghi nào, lãnh đạo là vấn đề của trí óc và trái tim. Nó liên quan đến sự bền bỉ, lòng trắc ẩn, sự hiểu biết, tính sáng tạo, tầm nhìn và lòng dũng cảm. Hàng năm, SNA đều tạo cơ hội phát triển các đặc điểm tính cách và khả năng lãnh đạo tiềm ẩn bên trong học sinh của trường. Những yếu tố này rất cần thiết để trở nên những nhà lãnh đạo thực thụ. Học sinh SNA học cách lãnh đạo bản thân, sau đó, họ học hỏi thông qua việc truyền cảm hứng và thực hành để lãnh đạo người khác. Đó là sứ mệnh mà toàn thể SNA tập trung vào hàng ngày. Học sinh của chúng tôi sẽ trưởng thành với kiến thức và trí tuệ, cảm xúc cần thiết để làm cho cha mẹ và chính các em tự hào về thành tích của mình. Từ đó, các em sẽ góp phần làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Để biết thêm thông tin về SNA, hãy tải xuống tập tài liệu tham khảo của chúng tôi.

Book an appointment with International Schools of North America

Discover