TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ BẮC MỸ (SNA SYSTEM)

Được thành lập từ năm 2005, hệ thống trường Quốc tế Bắc Mỹ (Schools of SNA), một thành viên của Tập đoàn Giáo Dục Nguyễn Hoàng, là hệ thống trường đào tạo liên cấp từ Tiền tiểu học đến Phổ thông. Trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, hệ thống SNA đã xây dựng được một hệ sinh thái giáo dục quốc tế hoàn chỉnh, hướng đến việc đào tạo những tài năng trẻ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, những công dân toàn cầu.
Là ngôi trường đầu tiên trong hệ thống giáo dục SNA, Trường Quốc Tế SNA – Nam Sài Gòn Campus đã có nhiều bước phát triển nổi bật như: Đạt ủy quyền giảng dạy chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB DP) và Chương trình Trung học (MYP); Ứng viên Chương trình tiểu học (PYP); Đạt chứng nhận kiểm định bởi Hội đồng các trường quốc tế (CIS), Hiệp hội các trường học và đại học phía Tây Hoa Kỳ (WASC).
Trong năm 2021 vừa qua, Hệ Thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ chào đón mảnh ghép tiếp theo, Trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus. Thành viên thứ hai này vừa đi vào vận hành và luôn tự hào rằng đây là ngôi trường quốc tế hoàn toàn đầu tiên ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trường SNA Marianapolis sẽ mang đến những trải nghiệm học tập tiên tiến và độc đáo nhất cho các học sinh đang sinh sống và học tập tại khu vực phía Nam, Việt Nam cũng như học sinh quốc tế ở đây.
Tìm hiểu thêm về trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa campus:

Tin tức mới nhất