Loading: 0%
BANNER

Chương trình Tú tài Quốc tế DP

Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA hiện là thành viên chính thức của chương trình giáo dục Tú Tài Quốc Tế (IB DP) được toàn thế giới công nhận.

Vision Mission 1

Sứ mệnh

Chương trình Tú tài Quốc tế DP là một khung chương trình giảng dạy được áp dụng trên 5000 ngôi trường trên khắp thế giới.

Chương trình Tú tài Quốc tế DP là một chương trình giáo dục cân bằng và thách thức về mặt học thuật, các kỳ thi cuối cấp sẽ trang bị cho học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 19 thành công ở môi trường đại học cũng như trong cuộc sống tương lai. Trọng tâm của chương trình nhằm phát triển trí tuệ, xã hội, cảm xúc và thể chất của người học. Chương trình DP đã được các trường đại học hàng đầu thế giới công nhận. Học sinh học cách khám phá và hiểu thế giới xung quanh thông qua việc tìm hiểu, tư duy phản biện và suy nghĩ cởi mở.

Chương trình giáo dục

Chương trình IB được xây dựng xoay quanh các giá trị cốt lõi như: Sáng tạo, hoạt động, dịch vụ (Creativity, Activity, Service); Lý thuyết về kiến thức (Theory of Knowledge) và đặc biệt là Bài luận mở rộng (Extended Essay).

Thông qua chương trình IB DP, sinh viên phản ánh kiến thức bản thân bằng cách hoàn thành nghiên cứu độc lập và thực hiện một dự án thường liên quan đến dịch vụ cộng đồng.

Vision Mission 1

Tổng quan chương trình Tú tài Quốc tế DP

 

Điều phối viên

LAURALYNN STEFUREAK

Điều phối viên Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Trung học phổ thông DP

Email: lauralynns@sna.edu.vn

“Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin và trường học là trung tâm dữ liệu kiến thức. Khả năng tiếp cận thông tin được thúc đẩy bởi ngôn ngữ, làm cho năng lực ngôn ngữ trở thành một phần quan trọng trong sự gắn bó của học sinh với việc học tập suốt đời. Những kinh nghiệm và kiến thức mà tôi đúc kết được trong quá trình học ngôn ngữ đã nuôi dưỡng, củng cố niềm tin của tôi vào việc mang đến nhiều cơ hội nhất có thể cho các em học sinh thể hiện kiến thức và hiểu biết của các em một cách kịp thời, phù hợp và sáng tạo. Chương trình Tú Tài IBDP là 1 chương trình đặc biệt dành riêng cho từng cá nhân học sinh.”

Book an appointment with International Schools of North America

Discover