028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA chính thức được thẩm định và ủy quyền giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học phổ thông (IB DP) được toàn thế giới công nhận.

Sứ mệnh

Chương trình Tú tài Quốc tế DP là một khung chương trình giảng dạy được áp dụng trên 5000 ngôi trường trên khắp thế giới.

Chương trình Tú tài Quốc tế DP là một chương trình giáo dục cân bằng và thách thức về mặt học thuật, các kỳ thi cuối cấp sẽ trang bị cho học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 19 thành công ở môi trường đại học cũng như trong cuộc sống tương lai. Trọng tâm của chương trình nhằm phát triển trí tuệ, xã hội, cảm xúc và thể chất của người học. Chương trình DP đã được các trường đại học hàng đầu thế giới công nhận. Học sinh học cách khám phá và hiểu thế giới xung quanh thông qua việc tìm hiểu, tư duy phản biện và suy nghĩ cởi mở.

Chương trình học

Chương trình IB được xây dựng xoay quanh các giá trị cốt lõi như: Sáng tạo, hoạt động, dịch vụ (Creativity, Activity, Service); Lý thuyết về kiến thức (Theory of Knowledge) và đặc biệt là Bài luận mở rộng (Extended Essay).

Thông qua chương trình IB DP, sinh viên phản ánh kiến thức bản thân bằng cách hoàn thành nghiên cứu độc lập và thực hiện một dự án thường liên quan đến dịch vụ cộng đồng.

*Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA là trường đạt ủy quyền giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học phổ thông (IB DP) được toàn thế giới công nhận*
? Chương trình IB DP là một chương trình giáo dục cân bằng và thách thức về mặt học thuật, các kỳ thi cuối cấp sẽ trang bị cho học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 19 thành công ở môi trường đại học cũng như trong cuộc sống tương lai. Trọng tâm của chương trình nhằm phát triển trí tuệ, xã hội, cảm xúc và thể chất của người học. Chương trình DP đã được các trường đại học hàng đầu thế giới công nhận. Học sinh học cách khám phá và hiểu thế giới xung quanh thông qua việc tìm hiểu, tư duy phản biện và suy nghĩ cởi mở.
?Chương trình IB được xây dựng xoay quanh các giá trị cốt lõi như: Sáng tạo, hoạt động, dịch vụ (Creativity, Activity, Service); Lý thuyết về kiến thức (Theory of Knowledge) và đặc biệt là Bài luận mở rộng (Extended Essay).
? Thông qua chương trình IB DP, sinh viên phản ánh kiến thức bản thân bằng cách hoàn thành nghiên cứu độc lập và thực hiện một dự án thường liên quan đến dịch vụ cộng đồng.
? Để tìm hiểu thêm về chương trình Tú Tài IB, xin liên hệ hotline 0964 466 014 hoặc Inbox http://m.me/snavietnam

———
?? Follow SNA at:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica