028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

Đến học trường Quốc tế SNA Nam Sài Gòn Campus, các em đang nhận được sự đầu tư tuyệt vời nhất cho tương lai

1 trong 6 trường IB Toàn Phần tại Việt Nam

Chương trình quốc tế được công nhận toàn cầu (IB, CIS, WASC)

Học đi đôi với hành thông qua những dự án thực tiễn

Đội ngũ giáo viên quốc tế có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm

Hoạt động ngoại khóa đa dạng giúp học sinh khai phá những năng lực tiềm ẩn

Không gian xanh rộng mở với trang thiết bị, sơ sở vật chất hiện đại

Trải nghiệm khi trường là nhà

Chơi Video

Học sinh được thụ hưởng nền giáo dục lâu đời hơn 50 năm của tổ chức International Baccalaureate (IB), với tỷ lệ đậu đại học là 100%

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH
Độ tuổi: