028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

Học Bổng Tài Năng

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ (SNA) Nam Sài Gòn

"Học Bổng Cho Một Khởi Đầu Thành Công"

Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) Nam Sài Gòn khởi động Chương Trình Học Bổng Tài Năng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh có thành tích xuất sắc khởi đầu học tập tại môi trường giáo dục quốc tế tiên tiến và hiện đại.

Thông Tin Học Bổng

Học Bổng Tiểu Học

(10 suất)
Lên đến 200 TRIỆU VND
  • Khối Lớp 1 - 5

Học Bổng Trung Học

(2 suất)
Lên đến 100 TRIỆU VND
  • Khối Lớp 6 - 10

Điều Kiện Xét Nhận Học Bổng

Học sinh có bảng điểm năm học 2022 - 2023 với kết quả học sinh Khá trở lên, Chứng chỉ Tiếng Anh/Năng khiếu khác (nếu có)

Hồ sơ có đính kèm clip giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Kiểm tra đầu vào WIDA với kết quả từ 3.0

Thời Gian Đăng Ký Còn Lại

Biểu Mẫu Đăng Ký

"Học Bổng Tài Năng"