Chính Sách Bảo Vệ Trẻ Em Tại SNA

Tại SNA, nhà trường rất coi trọng chính sách bảo vệ và việc bảo đảm quyền lợi cho các học sinh.
Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả nhân viên, phụ huynh, tình nguyện viên, các hoạt động, nhà thầu trong trường sẽ không gây hại cho học sinh cũng như ngăn ngừa sự suy giảm sức khỏe và sự phát triển của các em.
Chính sách bảo vệ trẻ em của SNA bao gồm những nguyên tắc cơ bản sau:
☑️ Phúc lợi của trẻ em là điều tối quan trọng và mỗi học sinh có quyền được bảo vệ khỏi bị xâm hại và bóc lột, cũng như được bảo vệ phúc lợi của mình bất kể tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, khả năng, giới tính hoặc văn hóa.
☑️ Tất cả học sinh cần được giữ an toàn và cảm thấy an toàn trong trường.
☑️ Mọi người lớn trong trường phải có cam kết rõ ràng để bảo vệ học sinh.
☑️ Chúng tôi hợp tác với phụ huynh / người chăm sóc và / hoặc các chuyên gia khác để đảm bảo việc bảo vệ học sinh.
☑️ Nguyên tắc xuyên suốt của chúng tôi là lấy học sinh làm trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm.
☑️ Tất cả học sinh đều có quyền bình đẳng như nhau để được bảo vệ, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có thể cần phải làm nhiều hơn cho một số người vì nhu cầu giáo dục đặc biệt, khuyết tật, giới tính, tôn giáo của họ.
Để đọc thêm về chính sách bảo vệ trẻ em tại SNA, vui lòng truy cập: https://localhost/html/child-protection-and-safeguarding/
——–
??Theo dõi trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA tại:
○ Website: https://localhost/html/
○ Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
○ Linkedin: https://www.linkedin.com/school/i-sna
○ Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
○ Youtube: http://bit.ly/youtube-sna-ib-namsg
#SNAIB #SchoolForFutureLeaders #TrườngQuốcTế #SouthSaigon #SNAIBInternationalSchool #SNA #InternationalSchool #NamSaigon

Tin tức mới nhất