Giải Mã Chương Trình Trung Học IB MYP

Kể từ mùa hè này, Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA đã chính thức được thẩm định và ủy quyền giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học Cơ Sở (IB MYP).
Chương trình Trung Học Cơ Sở (MYP) được thiết kế cho học sinh từ 11 đến 16 tuổi, cung cấp một khung học tập khuyến khích học sinh trở thành những nhà sáng tạo, với tư duy phản biện và khả năng phản xạ.
? MYP nhấn mạnh những thử thách trí tuệ, khuyến khích học sinh có mối liên hệ giữa các môn học với thực tiễn đời sống. Điều này thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng giao tiếp, hiểu biết đa văn hóa cũng như tham gia vào các vấn đề toàn cầu với những phẩm chất cần thiết cho những công dân trẻ tuổi – những nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai.
? Chương trình MYP yêu cầu tối thiểu 50 giờ giảng dạy cho mỗi nhóm môn học trong mỗi năm học. Trong năm Thứ 4 và 5, học sinh có thể chọn các khóa học từ sáu trong số tám nhóm môn học, điều này mang lại sự linh hoạt cao và đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh.
? Ngoài ra, học sinh MYP còn được học cách hoàn thành một dự án dài hạn. Các em được tự quyết định những gì các em muốn học, xác định và khám phá những gì các em cần biết để hoàn thành dự án và tạo ra những đề xuất hoặc tiêu chí để hoàn thành nó.
? Đồng thời chương trình còn tạo nền tảng vững chắc để học sinh bước vào chương trình DP dành cho lớp 11 & 12.
———————–

Tin tức mới nhất