HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG QUỐC TẾ IB TRÊN THẾ GIỚI

Hiệp hội các Trường IB Thế giới (gọi tắt AIBWS) là các nhóm được thành lập bởi các trường thành viên IB, cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau cho cộng đồng IB.
AIBWS là một nguồn lực không thể thiếu cho các trường trong quá trình thẩm định IB, cung cấp nhiều kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy tất cả chương trình IB.
Tổ chức IB hợp tác chặt chẽ với Hiệp Hội AIBWS, vì họ cung cấp tiếng nói chung cho các trường thành viên của hiệp hội. Tổ chức IB thường xuyên liên lạc với hiệp hội và lắng nghe những mối quan tâm mà họ nêu lên thay mặt cho các trường thành viên IB.
Nguồn: ibo.org
? Để tìm hiểu thêm về chương trình Tú Tài IB, xin liên hệ hotline 0964 466 014 hoặc Inbox http://m.me/snavietnam

——————-

?? Follow SNA at:

• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica

Tin tức mới nhất