HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO TẠI SNA

Trẻ em học tập tốt nhất trong môi trường cho phép nhiều chuyển động, tạo khả năng tiếp cận với các công cụ học tập và thúc đẩy tư duy, sự sáng tạo của các em.
Tại SNA, tất cả giáo viên đều hiểu những thách thức này và tận dụng tối đa không gian lớp học để giúp học sinh phát huy các kĩ năng, khả năng tập trung khi tham gia vào bài học.
Chẳng hạn, những mảng trống trên tường lớp học có thể được sử dụng như một trang giấy trắng để các em thể hiện kỹ năng nghệ thuật của mình thông qua hoạt động “Vẽ hành tinh của em” như trong các hình ảnh dưới đây.

Tin tức mới nhất