BẢNG THÔNG TIN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN TẠI SNA

Sau 8 tháng học trực tuyến thì các học sinh và giáo viên, nhân viên trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA đã quay trở lại trường học. Vì vậy, nhà trường nghĩ rằng việc đánh giá và bảo toàn sức khỏe tinh thần của mọi người là rất cần thiết để giúp cả tập thể SNA cùng tái hòa nhập.
Sáng kiến bảng thông tin chăm sóc sức khỏe tinh thần này được đề xuất bởi cô Erica – Cố vấn sức khỏe và được hỗ trợ bởi cô Aundrea – Trưởng phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh SNA.
Theo đó, những bảng thông tin “Chia sẻ cảm xúc”, “Giải tỏa căng thẳng” và “Hành động tử tế” được đặt ở nhiều góc trong khuôn viên trường SNA nhằm khích lệ tinh thần của các em học sinh lẫn giáo viên, nhân viên. Đây quả thật là một hoạt động vì cộng đồng tuyệt vời!
———–
??Theo dõi trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA tại:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica

Tin tức mới nhất