Vui Học Trải Nghiệm – Lắp Ráp Mô Hình Robot Với Học Sinh K-12 SNA

Lớp học STEM của các học sinh khối 12 SNA ngày hôm nay thu hút toàn những bạn ham học hỏi và năng động tham gia! Tính linh hoạt của thiết kế mà mô hình LEGO EV3 Robotics này đem lại cho phép học sinh tham gia vào các hoạt động STEM phù hợp với sở thích của mỗi học sinh.