DU LỊCH THẾ GIỚI THÔNG QUA NHỮNG CÂU CHỮ | TRIỂN LÃM CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌC SINH MYP

Vào ngày 30 tháng 3, các học sinh MYP Năm 2 tại SNA đã thiết kế những quyển tạp chí giới thiệu hệ sinh thái / quần xã sinh vật của nhiều quốc gia trên thế giới như Brazil, Mỹ, Nga,…. Các em đã làm việc theo nhóm để tìm kiếm thông tin cho dự án bằng cách sử dụng nhiều vật liệu, phương tiện khác nhau để sắp xếp và mô tả thông tin một cách hợp lý. Ngoài ra, các học sinh cũng lồng ghép những khái niệm đã học trong môn Cá nhân và Xã hội vào bài viết của các em.

Dự án tổng kết này khuyến khích các em học sinh SNA hiểu sâu và mở rộng hơn những gì các em đã được học.

Tin tức mới nhất