Giải Mã Các Tiêu Chí Để Trở Thành 1 Ngôi Trường IB

Kể từ mùa hè này, Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA đã chính thức được thẩm định và ủy quyền giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học Cơ Sở (IB MYP) được toàn thế giới công nhận.
Trong quá trình ủy quyền kéo dài 2 năm, các giáo viên và lãnh đạo nhà trường đã tiếp nhận Chương trình Phát triển Chuyên môn của IB để đáp ứng các yêu cầu do IB đặt ra. Các yêu cầu này là các tiêu chuẩn và thông lệ được sử dụng ở từng giai đoạn của quá trình, trong quá trình tư vấn, tại thời điểm được ủy quyền và vòng lặp đánh giá mỗi 5 năm một lần.
Toàn thể cộng đồng SNA bao gồm: học sinh, phụ huynh, giáo viên, lãnh đạo nhà trường và cán bộ công nhân viên đã cùng nhau chuyển đổi để trở thành một ngôi trường IB. Quá trình chuyển đổi này bao gồm việc thay đổi cách chúng ta nghĩ, cách chúng ta học và cách chúng ta giảng dạy.
Song song với đó, trường SNA cũng đáp ứng các yêu cầu giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tích hợp chương trình quốc gia vào khung Chương trình Trung học cơ sở IB MYP.
Sau khi nhận được ủy quyền chương trình IB MYP, tập thể SNA mong muốn tiếp tục hành trình IB PYP còn lại của mình. Khi suy ngẫm về hai năm qua, nhà trường sẽ dựa vào những bài học kinh nghiệm để vạch ra dự định cho tương lai cũng như cải thiện những gì mà SNA đã đạt được.

Tin tức mới nhất