MÔ HÌNH HỌC TẬP THEO NHÓM TRONG LỚP HỌC

Ngày nay, trọng tâm của giáo dục đã chuyển từ phương pháp lấy giáo viên làm trung tâm, sang phương pháp lấy học sinh làm chủ thể giảng dạy và các em sẽ là người chịu trách nhiệm về quá trình học tập của mình.
Học sinh phải hiểu rằng quá trình học tập của các em có thể được nâng cao thông qua sự cộng tác, làm việc nhóm với nhiều hơn 1 học sinh. Học tập theo nhóm cho phép các em được tiếp xúc với nhiều quan điểm, góc nhìn khác nhau và cũng giúp các em phát triển các kỹ năng tư duy, giao tiếp, quản lý bản thân và kỹ năng lãnh đạo ở mức độ cao hơn.
——–
??Follow SNA at:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica/

Tin tức mới nhất