SNA STUDENT-LED CONFERENCE IN MAY 2022

Khối PYP, MYP và DP vừa hoàn tất buổi họp giữa Phụ huynh và Giáo viên do học sinh dẫn dắt vào hai ngày 6/5 và 7/5 vừa qua.
Buổi họp PH do học sinh dẫn dắt (SLC) này khác với các cuộc họp bình thường. Các cuộc hội thoại, trao đổi giữa từng phụ huynh và giáo viên thường kéo dài khoảng 15 phút và học sinh SNA cũng sẽ được tham gia vào buổi họp. SLC cho phép trẻ em có quyền tự chủ trong việc học hơn khi chính các em sẽ là người giải thích về sự tiến bộ, sở thích, đam mê và nguyện vọng của bản thân với Phụ huynh và Giáo viên.
———
?? Theo dõi trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA tại:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica

Tin tức mới nhất