TÍNH CHẤT HỒ SƠ NGƯỜI HỌC IB – CỞI MỞ

(Nguồn: ibo.org)

Các khung chương trình tú tài IB mang đến một tầm nhìn mạnh mẽ thông qua các giá trị được mô tả trong hồ sơ người học IB. Là người học IB, chúng tôi hướng tới việc trở thành:
NHỮNG HỌC SINH CỞI MỞ: Học sinh IB biết trân trọng nền văn hóa và lịch sử của chính họ, cũng như các giá trị và truyền thống của những người khác. Họ luôn tìm kiếm và đánh giá một loạt các quan điểm và sẵn sàng phát triển từ các bài học kinh nghiệm.
Hồ sơ người học IB đại diện cho 10 tính chất / thuộc tính được công nhận và đánh giá cao bởi các trường IB toàn cầu. Chúng tôi tin rằng những thuộc tính này và những thuộc tính phụ khác giống như chúng, có thể giúp học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, không chỉ giới hạn tại địa phương, quốc gia mà còn vươn ra toàn cầu.

———–
??Theo dõi trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA tại:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica

Tin tức mới nhất