TRIỂN LÃM PYP – Sự Kiện Trải Nghiệm Học Tập và Tôn Vinh Kiến Thức

SNA trân trọng giới thiệu Triển lãm PYP hàng năm của nhà trường. Triển lãm này là một hoạt động tôn vinh kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính mà các em học sinh Lớp 5 đã phát triển trong suốt cấp Tiểu học.

Tin tức mới nhất