CHÍNH SÁCH BẢO VỆ AN TOÀN TRẺ EM TẠI SNA

Tại SNA, nhà trường rất coi trọng chính sách bảo vệ và việc bảo đảm quyền lợi cho các học sinh. Chính sách bảo vệ an toàn trẻ em tại SNA hướng đến:
◼️ Cung cấp môi trường an toàn và hạnh phúc, cho phép các em phát triểu và học tập tốt
◼️ Phác thảo một hệ thống và quy trình mà toàn thể cộng đồng SNA thực hiện để đảm bảo học sinh vẫn an toàn tại trường
◼️ Nâng cao nhận thức cho tất cả nhân viên các vấn đề an toàn / bảo vệ trẻ em và xác định vai trò cũng như trách nhiệm của họ trong việc báo cáo các trường hợp lạm dụng / bạo hành có thể xảy ra.
◼️ Xác định những học sinh đang chịu đựng bạo hành, hoặc có khả năng bị tổn hại.
◼️ Đảm bảo liên lạc hiệu quả giữa tất cả nhân viên về các vấn đề an toàn / bảo vệ trẻ em.
◼️ Đặt quy trình hiệu quả cho nhân viên / tình nguyện viên hoặc cá nhân bên thứ ba gặp phải bất kỳ vấn đề nào liên quan đến an toàn / bảo vệ trẻ em phải tuân theo.
◼️ Rõ ràng với tất cả các bên, bao gồm cả học sinh và phụ huynh, về cách tiếp cận của trường cho sự an toàn và bảo vệ trẻ em, thông qua việc cung cấp các chính sách rõ ràng và được truyền đạt tốt.
? Để đọc thêm về chính sách bảo vệ trẻ em tại SNA, vui lòng truy cập: https://localhost/html/vi/bao-ve/

——-
Theo dõi trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA tại:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica

Tin tức mới nhất